Watkowski, A. . (2016) „Wkład Morskiego Urzędu Rybackiego w rozwój polskiego osadnictwa na Wybrzeżu w latach międzywojennych”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (3), s. 110–123. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3353 (Udostępniono: 13 sierpień 2022).