Wojcieszak, M. . (2016) „Lichwa i sprawy majątkowe chrześcijan w świetle postanowień zachodniorzymskich zgromadzeń biskupich IV i V w”., Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (3), s. 124–137. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3354 (Udostępniono: 13 sierpień 2022).