Wrotkowski, K. . (2016) „Między Grabskim a Piłsudskim: rząd Aleksandra hr. Skrzyńskiego w Pamiętnikach Macieja Rataja”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (3), s. 138–147. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3355 (Udostępniono: 17 sierpień 2022).