Nastrożny, P. . (2016) „Sprawozdanie z XIII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości (Kraków, 23–25 października 2015 r.)”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (3), s. 154–155. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3360 (Udostępniono: 17 sierpień 2022).