Wojcieszak, M. (2017) „Kościół późnoantyczny wobec problemu apostazji w świetle kanonów zachodniorzymskich zgromadzeń biskupich”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), s. 158–173. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/4108 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).