Bielecki, T. E. (2017) „Sprawozdanie z IV Konferencji Historii Morskiej i Rzecznej (Uniwersytet Gdański, 24–25 marca 2017 r.)”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), s. 177–178. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/4110 (Udostępniono: 16 sierpień 2022).