Nastrożny, P. (2017) „Sprawozdanie z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości (Wrocław, 17–19 listopada 2016 r.)”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), s. 179–180. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/4111 (Udostępniono: 5 lipiec 2022).