Krüger, A. (2021) „Wypadki komunikacyjne w Gdańsku w dwudziestoleciu międzywojennym. Przyczynek do życia codziennego w Wolnym Mieście Gdańsku”, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (8), s. 81–88. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/7401 (Udostępniono: 26 maj 2024).