[1]
A. Watkowski, „Gereon Grzenia-Romanowski, kierownik Studium Wojskowego na Politechnice Gdańskiej w latach 1949–1956 (przyczynek do dziejów uczelni w okresie stalinowskim)”, argumentahistorica, nr 5, s. 88–96, paź. 2018.