[1]
T. E. . Bielecki, „Służba Polaków – mieszkańców zachodnich województw II Rzeczypospolitej – w oddziałach wojskowych III Rzeszy w świetle dokumentów wytworzonych przez agendy emigracyjnych władz londyńskich. Przyczynek do badań”, argumentahistorica, nr 4, s. 7–27, paź. 2017.