[1]
M. Wojcieszak, „Kościół późnoantyczny wobec problemu apostazji w świetle kanonów zachodniorzymskich zgromadzeń biskupich”, argumentahistorica, nr 4, s. 158–173, paź. 2017.