Borowka, D. „Egipskie Skarabeusze a Formowanie Pierwszych Minojskich Elit”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 5, październik 2018, s. 9-17, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3274.