Raczyńska-Kruk, M. „Zderzenie dwóch Narracji. O południowo-Zachodnich wybrzeżach Bałtyku W I W. n.e. W świetle źródeł Pisanych I Archeologicznych”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 5, październik 2018, s. 34-46, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3276.