Wojcieszak, M. „Kilka Uwag O Roli Przedstawień Providentia I Quies W Mennictwie Dioklecjana Po Abdykacji (lata 305–311)”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 5, październik 2018, s. 47-52, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3277.