Watkowski, Adrian. „Gereon Grzenia-Romanowski, Kierownik Studium Wojskowego Na Politechnice Gdańskiej W Latach 1949–1956 (przyczynek Do dziejów Uczelni W Okresie Stalinowskim)”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 5, październik 2018, s. 88-96, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3280.