Ozga, A. „Kulturowe Przemiany W podejściu Do śmierci I obrzędów Pogrzebowych W Japonii”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 5, październik 2018, s. 126-37, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3283.