Wrotkowski, K. „Żarty Z Okazji Prima Aprilis Jako źródło Historyczne Na przykładzie «Dziennika Bałtyckiego» 1947–1970”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 5, październik 2018, s. 138-57, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3284.