Kaczmarek, K. „Lekcja Historii W Szkole Podstawowej W Oparciu O Metodykę Wychowania ZHP Na przykładzie zbiórki Zuchowej”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 5, październik 2018, s. 190-0, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3287.