Sienkiewicz-Syldatk, A. „Aleksandria ośrodkiem Nauki I Kultury Hellenistycznej”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 5, październik 2018, s. 240-52, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3291.