Szuba, M. „Robert F. Barkowski, «Historia Wojen gdańskich. Średniowiecze», Warszawa 2017”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 5, październik 2018, s. 269-72, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3294.