Nastrożny, P. „Sprawozdanie Z XV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości (Białystok, 16–18 Listopada 2017 r.)”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 5, październik 2018, s. 275-6, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3296.