Bielecki, T. E. . „Sprawozdanie Z Ogólnopolskiej Konferencji «Polska Gminna I Powiatowa – Regiony Na Przestrzeni dziejów»”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 5, październik 2018, s. 277-8, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3297.