Bielecki, T. E. . „Służba Polaków – mieszkańców Zachodnich województw II Rzeczypospolitej – W oddziałach Wojskowych III Rzeszy W świetle dokumentów Wytworzonych Przez Agendy Emigracyjnych władz londyńskich. Przyczynek Do Badań”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4, październik 2017, s. 7-27, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3298.