Budzisz-Cysewska, S. „Narracja Rosyjskich dokumentalistów W kontekście Rosyjsko-gruzińskiej Wojny pięciodniowej”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4, październik 2017, s. 28-39, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3299.