Hlebowicz, J. „Zniewoleni wolnomyśliciele? Stowarzyszenie Myśli Wolnej W Gdańsku I Gdyni (1947–1951). Przyczynek Do Polityki Wyznaniowej Polski Ludowej W województwie gdańskim”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4, październik 2017, s. 50-62, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3301.