Kaczmarek, K. „Rozważania Na Temat Roli Dydaktycznej Nauczyciela Akademickiego W Opinii Jego Samego I studentów”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4, październik 2017, s. 63-72, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3302.