Landowski, Z. „Nowe Tendencje W Rozwoju Szkolnictwa Prywatnego W Egipcie”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4, październik 2017, s. 85-101, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3304.