Lesner, H. „Słowo W służbie władzy. Inspiracje Antyczne W Retoryce mów Bessariona wygłoszonych Na Konwencie W Norymberdze”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4, październik 2017, s. 102-13, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3305.