Sienkiewicz-Syldatk, A. „Aleksandryjska Gmina żydowska W Okresie Ptolemejskim”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4, październik 2017, s. 114-26, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3306.