Szuba, M. „Możni Z Ziemi białogardzkiej I słupskiej W Otoczeniu księcia gdańskiego Warcisława II”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4, październik 2017, s. 127-42, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3307.