Watkowski, A. „Kariera Polityczno-Wojskowa kontradmirała Gereona Grzeni-Romanowskiego W Latach 1945–1949”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4, październik 2017, s. 143-57, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3308.