Hlebowicz, Jan. „W służbie Pokoju? Działalność «księży patriotów» W województwie gdańskim W Latach 1950–1955”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 3, listopad 2016, s. 20-33, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3343.