Watkowski, A. . „Wkład Morskiego Urzędu Rybackiego W rozwój Polskiego Osadnictwa Na Wybrzeżu W Latach międzywojennych”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 3, listopad 2016, s. 110-23, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3353.