Wojcieszak, M. . „Lichwa I Sprawy majątkowe chrześcijan W świetle Postanowień Zachodniorzymskich Zgromadzeń Biskupich IV I V W”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 3, listopad 2016, s. 124-37, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3354.