Wrotkowski, K. . „Między Grabskim a Piłsudskim: Rząd Aleksandra Hr. Skrzyńskiego W Pamiętnikach Macieja Rataja”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 3, listopad 2016, s. 138-47, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3355.