Wojcieszak, M. „Kościół późnoantyczny Wobec Problemu Apostazji W świetle kanonów Zachodniorzymskich Zgromadzeń Biskupich”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4, październik 2017, s. 158-73, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/4108.