Bielecki, T. E. „Sprawozdanie Z IV Konferencji Historii Morskiej I Rzecznej (Uniwersytet Gdański, 24–25 Marca 2017 r.)”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 4, październik 2017, s. 177-8, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/4110.