Krüger, Anna. „Wypadki Komunikacyjne W Gdańsku W Dwudziestoleciu międzywojennym. Przyczynek Do życia Codziennego W Wolnym Mieście Gdańsku”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, nr 8, grudzień 2021, s. 81-88, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/7401.