Raczyńska-Kruk, Marta. „Zderzenie dwóch Narracji. O południowo-Zachodnich wybrzeżach Bałtyku W I W. n.e. W świetle źródeł Pisanych I Archeologicznych”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, no. 5 (październik 24, 2018): 34–46. Udostępniono wrzesień 22, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3276.