Watkowski, Adrian. „Gereon Grzenia-Romanowski, Kierownik Studium Wojskowego Na Politechnice Gdańskiej W Latach 1949–1956 (przyczynek Do dziejów Uczelni W Okresie Stalinowskim)”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, no. 5 (październik 24, 2018): 88–96. Udostępniono kwiecień 22, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3280.