Wrotkowski, Kamil. „Żarty Z Okazji Prima Aprilis Jako źródło Historyczne Na przykładzie «Dziennika Bałtyckiego» 1947–1970”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, no. 5 (październik 24, 2018): 138–157. Udostępniono sierpień 17, 2022. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3284.