Bielecki, Tomasz Eugeniusz. „Służba Polaków – mieszkańców Zachodnich województw II Rzeczypospolitej – W oddziałach Wojskowych III Rzeszy W świetle dokumentów Wytworzonych Przez Agendy Emigracyjnych władz londyńskich. Przyczynek Do Badań”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, no. 4 (październik 24, 2017): 7–27. Udostępniono sierpień 15, 2022. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3298.