Hlebowicz, Jan. „Zniewoleni wolnomyśliciele? Stowarzyszenie Myśli Wolnej W Gdańsku I Gdyni (1947–1951). Przyczynek Do Polityki Wyznaniowej Polski Ludowej W województwie gdańskim”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, no. 4 (październik 24, 2017): 50–62. Udostępniono lipiec 1, 2022. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3301.