Watkowski, Adrian. „Wkład Morskiego Urzędu Rybackiego W rozwój Polskiego Osadnictwa Na Wybrzeżu W Latach międzywojennych”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, no. 3 (listopad 28, 2016): 110–123. Udostępniono sierpień 17, 2022. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3353.