Wrotkowski, Kamil. „Między Grabskim a Piłsudskim: Rząd Aleksandra Hr. Skrzyńskiego W Pamiętnikach Macieja Rataja”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, no. 3 (listopad 28, 2016): 138–147. Udostępniono sierpień 17, 2022. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3355.