Nastrożny, Paweł. „Sprawozdanie Z XIII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości (Kraków, 23–25 Października 2015 r.)”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, no. 3 (listopad 28, 2016): 154–155. Udostępniono sierpień 17, 2022. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3360.