Wojcieszak, Maciej. „Kościół późnoantyczny Wobec Problemu Apostazji W świetle kanonów Zachodniorzymskich Zgromadzeń Biskupich”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, no. 4 (październik 24, 2017): 158–173. Udostępniono grudzień 10, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/4108.