Krüger, Anna. „Wypadki Komunikacyjne W Gdańsku W Dwudziestoleciu międzywojennym. Przyczynek Do życia Codziennego W Wolnym Mieście Gdańsku”. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, no. 8 (grudzień 22, 2021): 81–88. Udostępniono maj 25, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/7401.