1.
Watkowski A. Gereon Grzenia-Romanowski, kierownik Studium Wojskowego na Politechnice Gdańskiej w latach 1949–1956 (przyczynek do dziejów uczelni w okresie stalinowskim). argumentahistorica [Internet]. 24 październik 2018 [cytowane 13 kwiecień 2024];(5):88-96. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3280