https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/issue/feed Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne 2020-11-16T09:17:17+01:00 Adrian Watkowski adwt88@gmail.com Open Journal Systems <p>Argumenta Historica to Czasopismo Naukowo – Dydaktyczne (nr ISSN 2353-0839) wydawane przez Naukowe Koło Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego (http://www.nkdh.ug.edu.pl/). Publikują w nim zarówno przedstawiciele nauk historycznych jak i dziedzin pokrewnych np. archeologii.</p> https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3295 Sprawozdanie z konferencji naukowej „Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości – dziedzictwo w obliczu transformacji” (Kraków, 21–22 kwietnia 2017 r.) 2020-11-16T09:16:32+01:00 Maja Murawska argumenta-historica@wp.pl 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3296 Sprawozdanie z XV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości (Białystok, 16–18 listopada 2017 r.) 2020-11-16T09:16:56+01:00 Paweł Nastrożny argumenta-historica@wp.pl 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3297 Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji „Polska gminna i powiatowa – regiony na przestrzeni dziejów” 2020-11-16T09:17:17+01:00 Tomasz Eugeniusz Bielecki argumenta-historica@wp.pl <p>f</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3294 Robert F. Barkowski, "Historia wojen gdańskich. Średniowiecze", Warszawa 2017 2020-11-16T09:16:15+01:00 Mateusz Szuba argumenta-historica@wp.pl 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3274 Egipskie skarabeusze a formowanie pierwszych minojskich elit 2020-11-16T09:07:15+01:00 Dawid Borowka argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">The relatively limited number of scarabs in Prepalatial Crete caused them to be overlooked in studies of political organization on the Island. Modern publications reveal however, that they may be relevant in not only elite-forming factors but also in establishing religion of the palace elites during the Protopalatial and Neopalatial phases. The fact that they are found in burial places during Prepalatial phase and the forthcoming usage of symbols with similar, dual meaning during palatial times is the best exemplification of their importance.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3275 Działalność polskiego chóru „Harmonja” w Gdańsku-Siedlcach w latach 1920–1935 na podstawie polskojęzycznej prasy Wolnego Miasta Gdańska 2020-11-16T09:07:41+01:00 Wojciech Grott argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">The interwar Polish-language press in Gdańsk often reported about activities of the choir „Harmonja” from Siedlce. This choir was one of the many organisations operated in Gdańsk, which gathered polish minority. This article describes the history of „Harmonja” between 1920 and 1935 based on the local press.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3276 Zderzenie dwóch narracji. O południowo-zachodnich wybrzeżach Bałtyku w I w. n.e. w świetle źródeł pisanych i archeologicznych 2020-11-16T09:08:01+01:00 Marta Raczyńska-Kruk argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">This paper focuses on two, apparently divergent and contrasting with each other, narrations of the south-western part of the Baltic Sea coast at the beginning of the 1st century AD. The first, historical narration containing elements of the classical proto-ethnography, illustrates ways Romans used to perceive and describe this part of the European Barbaricum. The second, archaeological one, is created on the basis of material remains (especially rich graves inventories) dated to the same time, namely the period when e.g. Pliny the Elder or Publius Cornelius Tacitus wrote their most famous works.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3277 Kilka uwag o roli przedstawień Providentia i Quies w mennictwie Dioklecjana po abdykacji (lata 305–311) 2020-11-16T09:08:19+01:00 Maciej Wojcieszak argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">In this paper I try to make some remarks about Diocletian’s coinage after abdication in 305. His monetary propaganda after year 305 was mainly focused on the images of Quies and Providentia, which is associated with elements of politics and religion, focused on combating the negative effects described as the crisis of the 3rd century in the Roman Empire. Providentia and Quies were symbols of calm departure and voluntary resignation from power, which took place in a peaceful and unforced way. Society, tired and devastated by the crisis of previous governments, got a clear signal that the situation has improved since Diocletian’s times.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3278 Joseph von Eichendorff wobec inicjatywy odbudowy zamku w Malborku 2020-11-16T09:08:36+01:00 Waldemar Borzestowski argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">Joseph von Eichendorff, one of the greatest German poet of Romantic era, was staying in Gdańsk as Prussian official from 1821 to 1824. He was counselor for Catholic education in Consistory. In my article I deal with one of the less known aspects of his official activity, therefore participation in prevention from destruction and reconstruction of Malbork’s castle. This task was entrusted to him by his superior overpresident of West Prussia (ger. Oberpräsident Westpreussen), Theodor Schön. Esteemed writer has proven himself as a spokesman for a large, nationwide project. His involvement is slightly forgotten, although Eichendorff’s spectacular merit. In 1844, on the initiative of the royal court, a poet’s book was published. This book was describing the history of the reconstruction of the castle. Under the shorter title Die Marienburg was resumed three more times.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3279 Miasta i wsie byłej Rzeczpospolitej w okresie po upadku powstania listopadowego widziane oczami Amerykanina – Johna Lloyda Stephensa 2020-11-16T09:08:54+01:00 Łukasz Podlaszewski argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">The aim of the article is to show how foreign travelers perceived the cities and villages of the former Polish Republic during their wanderings in these lands in the period after the fall of the&nbsp;November Uprising. The main research material was the observations made by American traveler John Lloyd Stephens, who visited the grounds of the former Republic of Poland in 1835 and described his memoirs in his book, Incidents of Travel in Greece, Turkey, Russia and Poland. This relation was compared with other, similar descriptions from the same period, among others: Rayford Ramble’s and Edmund Spencer’s travel memories. The source materials were then juxtaposed with the literature on the subject describing the realities of traveling around Poland and the appearance of cities and villages in the discussed period.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3280 Gereon Grzenia-Romanowski, kierownik Studium Wojskowego na Politechnice Gdańskiej w latach 1949–1956 (przyczynek do dziejów uczelni w okresie stalinowskim) 2020-11-16T09:09:16+01:00 Adrian Watkowski argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">Colonel Gereon Grzenia-Romanowski was in the years 1949–1956 head of the Military College of Gdańsk University of Technology. He cared about the level of military training of students as well as their appropriate political worldview. Due to his function, he sat in the highest authorities of this university (the PZPR University Committee and the Senate of the Gdańsk University of Technology). For this reason, he undertook many initiatives of a political, sports or social nature. He was interested in social affairs of students and the activity of political organizations. He devoted these affairs part of his social and political work to at the University of Technology.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3281 Karnawał w Sopocie w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie „Zoppoter Zeitung”. Przyczynek do dziejów kultury nadbałtyckiego kurortu 2020-11-16T09:09:34+01:00 Anna Krüger argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">The paper describes customs connected with Carnival in Sopot between 1920 and 1939. This text is based on the local daily news “Zoppoter Zeitung”. Press materials contain a lot of data about the origins of the official urban Carnival celebrations in Sopot, the course of the subsequent carnivals, Carnival traditions, festivities, games in entertainment premises, commemorative songs.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3282 Przedmieście portowe w Toruniu – przyczynek do badań nad ludnością flisaczą i rybacką od XIII do XVIII w. w świetle zachowanych źródeł z Archiwum Państwowego w Toruniu 2020-11-16T09:09:54+01:00 Mateusz Superczyński argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">The development of the port of the Vistula in Toruń from the first years of existence city has created a settlement on the waterfront, which has evolved over time in a suburb of the port inhabited by a loose population rafter and fishing (mainly Polish origin), but also skippers and helmsmen associations in organizations guild. The existence of the port resulted in the creation of numerous devices and port facilities as marinas, shipyards or crane notified by the numerous references in archival sources preserved in the records of the city of Toruń. Numerous records in court records, files and documents of Kamlaria allow the reconstruction of the topography of the suburbs of the port and its transformation from the Middle Ages to the end of the 18th century. This article also points to changes in the social structure of inhabitants serving Vistula rafting and river navigation, especially in times of economic crisis after the Great Northern War. The work is a contribution to further research on population rafting and fishing, as encouraged by the large number of archival materials in the resource Toruń archive.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3283 Kulturowe przemiany w podejściu do śmierci i obrzędów pogrzebowych w Japonii 2020-11-16T09:10:10+01:00 Alicja Ozga argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">This article presents cultural changes in the approach to the deceased, death and burial practices in Japan. From mythical history, described in Japanese chronicles, through antiquity to modern times and the impact of Shintō as a native religion, Buddhism and technological development on the perception of these phenomena. Performing treatments on cadavers in Japanese culture is associated with various threats, spiritual above all, so I will also write about rituals purifying both the body of the deceased, as well as theirs living family and home. Consequently, issues related to the cult of the dead, beliefs in the Land of Darkness and the caring ghosts of the ancestors will also be discussed.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3284 Żarty z okazji prima aprilis jako źródło historyczne na przykładzie „Dziennika Bałtyckiego” 1947–1970 2020-11-16T09:12:41+01:00 Kamil Wrotkowski argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">Journalists from “Dziennik Bałtycki” newspaper have been taking the opportunity to fool the readers on the April Fools’ Day and make them laugh at the effects of hoaxes. General character of the jokes has been changing through the years. Some jokes were made due to difficult living conditions, especially a deficiency of some goods (like citrus, Coca-Cola, light bulbs) or high costs of everyday life (lower prices for bus tickets). In “Dziennik Bałtycki” were also jokes, that in a funny way referred to scientific progress (ex. wrecked space probe in Gdynia, message from alien civilization).</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3285 Jedność wyobraźni. Podobieństwa w wierzeniach Bałtów i Słowian 2020-11-16T09:12:57+01:00 Aleksandra Zuzanna Fijałkowska argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">I will deal with the description of similarities existing in beliefs of peoples that, while belonging to a single language community, exhibit many cultural differences. I will describe in brief the functions of both main gods of the pantheons, and those of minor deities. I will also deal in depth with the demonologies of the Balts, as well as with those of the Slavs; describing entities inhabiting spheres of water, air, forest and also domestic. It will allow me for an in-depth presentation of the power of human imagination transcending the cultural differences.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3286 Historia zapisana w obrazie. Wydarzenia Grudnia ’70 z perspektywy twórców nieoficjalnych znaczków i kartek pocztowych z lat osiemdziesiątych XX w 2020-11-16T09:13:19+01:00 Katarzyna Szychta argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">In the eighties, when the freedom got limited again by the introduction of the martial law, the activity of underground publishing houses was developing dynamically. Not only were there magazines and books published, but also other materials, including stamps and postcards. Some of them commemorate the events that took place in December 1970. This article is an attempt to identify the circumstances of the creation of such materials, as well as to indicate the most highlighted motifs in the context of the December 1970 protests.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3287 Lekcja historii w szkole podstawowej w oparciu o metodykę wychowania ZHP na przykładzie zbiórki zuchowej 2020-11-16T09:13:46+01:00 Katarzyna Kaczmarek argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">In the Cub Scout methodological programme, an important role is played by discovering the world through play. The basic forms of work are: thematic fun, storytelling, song and chore, customs, rituals and secrets, do-it-yourself, daring theater, useful works, games and exercises. The article shows the use of Cub Scout methodology by a history teacher.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3288 Oddziaływanie szkół na środowisko lokalne na przykładzie szkół publicznych gdańskiej dzielnicy Siedlce w latach 2004–2017 2020-11-16T09:14:07+01:00 Agnieszka Pierz argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">The problem discussed in this paper is the activity of public schools in the local area of Siedlce district. The analyzed material concerns XIV Primary School, LVIII Primary School, VIII Secondary School and II Junior High School. The article has been divided into five sections. The first section presents a general overview of history of Siedlce. The second section examines history of the schools. The third, fourth and fifth sections concentrate on the schools’ influence on the local environment. The issues related to sport, recreation, culture, health and ecology have been also considered.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3289 Wisła jako przestrzeń uprawiania sportów wodnych w Warszawie międzywojennej 2020-11-16T09:14:39+01:00 Kamil Potrzuski argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">In the interwar period Vistula was the main watersport area in Warsaw. Between 1927–1929 there was a noticeable outgrow of sporting facilities by the river. Marinas were built mostly in the city centre. Their technical condition and equipment varied. In the thirties the municipal authorities were planning to relocate the seats of the rowing clubs to special regatta courses. Their construction had not been accomplished before the outbreak of the WWII. Before 1939 Vistula was also the main swimming area. In 1944 all Warsaw marinas were destroyed. After the war their reconstruction was desisted.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3290 Galeria środowiskowa. Przyczynek do badań nad sposobami upowszechniania sztuki współczesnej w PRL na przykładzie Galerii Współczesnego Malarstwa Pomorskiego w Grudziądzu 2020-11-16T09:14:57+01:00 Maja Murawska argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">The following thesis introduce the term ‘local gallery’, which should be translated as a gallery representing artistic group of a certain milieu. active from the sixties to the eighties of 20th century. The most characteristic example is the Gallery of Modern Pomeranian Painting in Grudziadz, founded in 1961. In the content of the article there are listed a few other galleries, collecting the works of the artists active in a certain area. Moreover, the article typifies a specific list of determinants, which are representative for all the mentioned galleries.</p> <p style="text-align: justify;">The aim of this study is to present the Grudziadz gallery as an exemplary collection for all the local galleries and to start the discussion about the necessity of introducing new definition in the typology of modern art.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3291 Aleksandria ośrodkiem nauki i kultury hellenistycznej 2020-11-16T09:15:16+01:00 Aleksandra Sienkiewicz-Syldatk argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">The aim of this work is to show ancient Alexandria as one of the largest and most important centers promoting and developing Hellenistic science and culture. The time frame of the article was narrowed to the Ptolemaic period, although it was also necessary to refer to the sciences and scientists who created their works in Alexandria under Roman rule.</p> <p style="text-align: justify;">Alexandria gained a completely different status among other Egyptian cities, so at the beginning of the article it was pointed out what the uniqueness of this policy was. Alexandria, a city founded by Alexander the Great during his march to the East, proved to be a place to overlap and coexist with many different cultures and nationalities. The Jewish community in Alexandria, by which the Septuagint was created, deserves special attention.</p> <p style="text-align: justify;">Alexandria has become a center of Hellenistic science and culture mostly due to the existence of two institutions: the Mouseion and the Library of Alexandria. History of the Mouseion and the Library is related to the activities of specialists in their fields of study, so the author of this article refers to the work and activities of some of them. Apart from these two dependent institutions, the article also describes other aspects of the “Hellenization” of Alexandria and the Alexandrian society. In this case, the issues related to Greek gymnasion, the Hellenistic model of polis, and the Hellenistic beliefs and syncretic deities, whose worship has also been reflected in the politics of the Ptolemaic rulers of Egypt.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3292 Rola literatury dziecięco-młodzieżowej w kształtowaniu wrażliwości morskiej na przykładzie portugalskiego leksykonu "Mar" ("Morze") 2020-11-16T09:15:59+01:00 Jakub Jankowski argumenta-historica@wp.pl <p style="text-align: justify;">This article shows the potential of <em>the Morze/Mar</em> lexicon towards forming readers’ young minds. Its main feature is to educate in sea related knowledge through activating the potential to create and to explore. Building the sea sensibility by engaging readers in the process of active reading takes place in two different cultural ambients. My intention is to show how this sensibility could be formed in both. To prove my point, I will study the lexicon form itself and its functions relating them to theoretical approach on children literature functions.</p> 2018-10-24T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c)